CENTRE GRAMENET D'ACCIDENTS
I REHABILITACIÓ
El CENTRE GRAMENET disposa d' un equipament ampli i de disseny modern, entrada directe des de la via pública i sense barreres arquitectòniques, amb 580 m2.de servei.
Instal·lacions:
  • 3 sales de gimnàs amb aparells i instrumental per a tot tipus de rehabilitació funcional.
  • 2 sales amb equipament complet per a traumatologia i cirurgia menors i de primers auxilis.
  • 1 sala de guixos.
  • 1 box de radiologia.
  • 12 boxes d'atenció múltiple amb equipament mòbil de corrents interferenciales, infrarojos, làser i ultrasons.
  • 2 despatxos mèdics i sala de diagnòstic clínic .
 
català castellà