CENTRE GRAMENET D'ACCIDENTS
I REHABILITACI”
Pincipals Clients:
•  Mutues Laborals concertades:

•  Mutues d' accidents de transit:

•  Companyia d'Assegurança Privada contractada:

Pamen.
•  Entitats d'asseguranÁa escolar i esportiu:

Policlinica Montaner.
•  Entitats concertades per revisions mèdiques:

Centros Sanitarios.
Mrm.
Serclinic.
.
•  Particulars.

   

 
català castellà