CENTRE GRAMENET D'ACCIDENTS
I REHABILITACIÓ
Oferim quatre línies de servei diferenciats amb entorns i moments d'atenció convenientment separats :
1. Consultes especialitzades i serveis de diagnòstic clínic i radiològic.

Consultes de metges especialistes de Traumatologia i Cirurgía Ortopédica, Medicina Física i Rehabilitació, Medicina General i Medicina de l'Esport.

Comprèn la confecció de la història clínica, Anamnesis i exploració (clínica i radiològica). Diagnòstic. Pauta terapèutica personalitzada. Control i seguiment. Confecció d'informes. Control del procés de baixes i d'altes laborals..
2. Atenció ambulatoria d'accidents.

Dispensari d'atenció de Traumatismos, Ferides. Contusions, Luxacions. Esquinços, Lesions de parts toves, extraccions de cossos estranys etc

Contem amb una sala d'exploració radiològica, una sala de guixos i una sala per a sutures i petita cirurgia.
3. Serveis de Rehabilitació ( Fisioterapeutes i Logopedes).

Disposem de 3 amplis gimnasos i 12 boxes individuals de tractament.

El servei és atès per personal especialitzat que aplica diferents tècniques de fisioteràpia, pautades pel metge rehabilitador com: Termoteràpia, crioteràpia, masoteràpia, electroteràpia, traccions mecàniques, electroestimulació, cinesiteràpia específica per a cada patologia, drenatges limfàtics manuals, presoteràpia seqüencial compartimental, exercicis per a incontinència urinària així com electroteràpia pel mateix. Hidroteràpia per les extremitats superiors - inferiors, banys de parafina, mecanoteràpia - poleoteràpia, aparell pels exercicis isocinetics, exercicis i cinesiteràpia respiratòria. Cinesiteràpia per a insuficiències venoses i varius. Servei de logopèdia.
4. Revisions mèdiques laborals i esportives.

Les revisions mèdiques estan concertades amb diverses entitats de prevenció i clubs esportius.

Les revisions comprenen: anamnesis i exploració clínica, electrocardiograma, control de la visió, audiometría, espirometría, radiologia de tórax i anàlisi de sang i orina .

   

 
català castellà