ca
Telèfon d'atenció 93 46622 52

INSTAL·LACIONS

del centre
SALES
 • 3 sales de gimnàs amb aparells i instrumental per a tota classe de rehabilitació funcional i ús polivalent per a logopèdia, grups i rehabilitació específica.
 • 10 boxs d’atenció amb múltiple i equipament mòbil d’electroteràpia.
 • 1 Sala INDIBA.
 • 3 despatxos mèdics i sala de diagnòstic clínic
 • 2 sales amb equipament complet per a l’atenció de primers auxilis, traumatologia i cirurgia menor.
 • 1 sala de radiologia digital.
APARELLS DE RADIOLOGIA
 • 3 unitats de MAGNETOTERÀPIA
 • 6 unitats de ULTRASONOTERÀPIA
 • 2 unitats de Microones
 • 5 COMPEX
 • 1 INDIBA
 • 1 PARAFINA
ESPAI

CEGRA, espai ampli, amb més de 500 m² de servei, i de disseny modern, amb entrada directa des de la via pública i sense barreres arquitectòniques.

IMATGES
ENTRADA I PASSADÍS
GIMNÀS