caes
Telèfon d'atenció 93 46622 52

SERVEIS

per als nostres pacients
Urgències Traumatologia, consultes especialitzades i serveis de diagnòstic clínic i radiològic

Consultes de metges especialistes de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, Medicina Física i Rehabilitació, i Medicina de l’Esport. Urgències i seguiment de lesions traumatològiques en horari de 8 h a 20 h de dilluns a divendres, per a pacients assegurats en companyies de salut. Accidents esportius de les diferents federacions i accidents laborals de totes les mútues d’accident de treball.

Atenció ambulatòria d'accidents. Dispensari d'atenció de Traumatologia

Ferides. Contusions, Luxacions, Esquinços, Lesions de parts toves, extraccions de cossos estranys, etc. Sala d’exploració radiològica digital, sala de guixos, sala per a sutures i cirurgia menor.

Serveis de Rehabilitació i fisioteràpia

Disposem de 2 amplis gimnasos, una sala d’ús polivalent per a proves de medicina esportiva, reconeixements mèdics i tractaments individuals de fisioteràpia.

També comptem amb 10 boxes per a electroteràpia.

El servei és atès per personal especialitzat que aplica les diferents tècniques de fisioteràpia, pautades pel metge rehabilitador com: Magnetoteràpia, Termoteràpia, crioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, traccions mecàniques, electro-estimulació, cinesiteràpia específica per a cada patologia, drenatges limfàtics manuals, pressoteràpia seqüencial compartimental, exercicis i electroteràpia per a incontinència urinària, hidroteràpia per a extremitats superiors i inferiors, banys de parafina, mecanoteràpia – poleoteràpia, aparell per a exercicis isocinètics, exercicis i cinesiteràpia respiratòria, cinesiteràpia per insuficiències venoses i varius.

Revisions mèdiques laborals

Les revisions mèdiques estan concertades amb diverses entitats de prevenció i clubs esportius.

Les revisions comprenen: anamnesi i exploració clínica, electrocardiograma, control de la visió, audiometria, espirometria, radiologia de tòrax i anàlisi de sang i orina.

Unitat de Medicina Esportiva

Disposem d’una unitat de Medicina Esportiva acreditada per la Generalitat de Catalunya. Prestem els serveis en col·laboració amb Futbol Salut SL, dirigit pel Dr. Vilaseca. Realitzem revisions mèdiques esportives específiques i proves d’esforç (cicloergòmetre i tapís rodant).

L’any 2015 hem incorporat un aparell analitzador de gasos i metabòlits per realitzar proves d’esforç d’alt nivell. Disposem de convenis per a la realització de proves especialitzades d’imatge i d’altres especialitats (Cardiologia, Podologia, Traumatologia, Reumatologia, etc.) per oferir una atenció integral a l’esportista. Col·laborem i donem servei a clubs esportius, associacions esportives i també a particulars.

Tests d’antígens
i prova PCR
de Covid-19

Disposem del serveis per a la realització del test d’antígens – és una prova ràpida que donem el resultat al cap de quinze minuts. A partir d’una mostra nasofaríngia es detecten proteïnes del coronavirus (antígens).

El servei és atès per personal especialitzat i se li lliura al pacient un informe amb el resultat de la prova.

En canvi, una prova PCR detecta si hi ha material genètic del coronavirus en una mostra nasofaríngia o nasal, fet que indica una infecció activa. Cal analitzar-lo en un laboratori, i això en retarda el resultat. Les PCR cal esperar entre vint-i-quatre hores i quaranta-vuit per a saber si el pacient té infecció.

El servei és atès per personal especialitzat, s’envia la prova en un laboratori acreditat i després se li lliura al pacient un informe del laboratori amb el resultat de la prova.

Urgències Traumatologia, consultes especialitzades i serveis de diagnòstic clínic i radiològic

Consultes de metges especialistes de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, Medicina Física i Rehabilitació, i Medicina de l’Esport. Urgències i seguiment de lesions traumatològiques en horari de 8 h a 20 h de dilluns a divendres, per a pacients assegurats en companyies de salut. Accidents esportius de les diferents federacions i accidents laborals de totes les mútues d’accident de treball.

Atenció ambulatòria d'accidents. Dispensari d'atenció de Traumatologia

Ferides. Contusions, Luxacions, Esquinços, Lesions de parts toves, extraccions de cossos estranys, etc. Sala d’exploració radiològica digital, sala de guixos, sala per a sutures i cirurgia menor.

Serveis de Rehabilitació i fisioteràpia

Disposem de 2 amplis gimnasos, una sala d’ús polivalent per a proves de medicina esportiva, reconeixements mèdics i tractaments individuals de fisioteràpia.

També comptem amb 10 boxes per a electroteràpia.

El servei és atès per personal especialitzat que aplica les diferents tècniques de fisioteràpia, pautades pel metge rehabilitador com: Magnetoteràpia, Termoteràpia, crioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, traccions mecàniques, electro-estimulació, cinesiteràpia específica per a cada patologia, drenatges limfàtics manuals, pressoteràpia seqüencial compartimental, exercicis i electroteràpia per a incontinència urinària, hidroteràpia per a extremitats superiors i inferiors, banys de parafina, mecanoteràpia – poleoteràpia, aparell per a exercicis isocinètics, exercicis i cinesiteràpia respiratòria, cinesiteràpia per insuficiències venoses i varius.

Revisions mèdiques laborals

Les revisions mèdiques estan concertades amb diverses entitats de prevenció i clubs esportius.

Les revisions comprenen: anamnesi i exploració clínica, electrocardiograma, control de la visió, audiometria, espirometria, radiologia de tòrax i anàlisi de sang i orina.

Unitat de Medicina Esportiva

Disposem d’una unitat de Medicina Esportiva acreditada per la Generalitat de Catalunya. Prestem els serveis en col·laboració amb Futbol Salut SL, dirigit pel Dr. Vilaseca. Realitzem revisions mèdiques esportives específiques i proves d’esforç (cicloergòmetre i tapís rodant).

L’any 2015 hem incorporat un aparell analitzador de gasos i metabòlits per realitzar proves d’esforç d’alt nivell. Disposem de convenis per a la realització de proves especialitzades d’imatge i d’altres especialitats (Cardiologia, Podologia, Traumatologia, Reumatologia, etc.) per oferir una atenció integral a l’esportista. Col·laborem i donem servei a clubs esportius, associacions esportives i també a particulars.