caes
Telèfon d'atenció 93 46622 52

NORMES DE FUNCIONAMENT
EN FISIOTERÀPIA

Per al bon funcionament de centre, agraïm el compliment de les següents normes:

 • Els pacients assegurats amb mútues, el centre necessita l’autorització de l’asseguradora a partir de la petició mèdica de les lesions. Aquesta autorització pot ser tramitada pel propi pacient.
 • Si disposen de la targeta de la mútua l’hauran de deixar en el taulell abans d’entrar a la sessió de rehabilitació. I la poden recollir-la cada dia en sortir del tractament.
 • També hauran de signar a l’entrada del centre la sessió realitzada en l’arxivador que hi ha en el taulell.
 • Es prega màxima puntualitat. Es prega respectar els horaris pactats prèviament. En el cas que es requereixi modificar-los, s’ha de comunicar en la recepció i programar una nova hora de tractament. El marge per a l’entrada serà de 5 minuts abans o de 5 minuts més tard de l’hora reservada.
 • Les sessions de rehabilitació tenen una durada aproximada de 45-60 minuts.
 • En el cas de no poder assistir a la sessió es prega avisar anticipadament al centre.
 • Els pacients de “Servei Català de la Salut” hauran d’acudir diàriament. No es recuperaran les sessions a les quals no assisteixin. En el cas de tenir 3 sessions injustificades seguides, sense previ avís, es donarà l’anul·lació de totes les sessions programades.
 • Els pacients de “Mútues” que no acudeixin durant 3 dies sense justificar seguides, se’ls donarà l’anul·lació de les sessions programades. Les sessions no realitzades es podran programar amb previ avís.
 • Prohibit la utilització de telèfons. Es prega apagar-los o posar-los en manera “avió” durant la sessió de tractament, a causa de les possibles interferències amb l’equipament de magnetoteràpia.
 • Tota persona que faci mal ús de les instal·lacions i no respecti les normes o als professionals que l’atenen serà donat d’ ALTA.
 • El dia de visita de control, haurà d’entregar la targeta a recepció on l’informaran.
 • Els aparells del centre són responsabilitat dels fisioterapeutes, per això, només podran ser utilitzats per aquests mateixos.
 • No es permetrà l’entrada d’acompanyants durant la teràpia, tret que ho autoritzi el Fisioterapeuta.
 • Serà necessari portar roba adequada (com shorts o roba d’esport, tovallola gran, mitjons o sabatilles).
 • Es recorda la necessitat de mantenir una adequada higiene corporal.

 

Agraïm per endavant la seva col·laboració.

 

Direcció Mèdica